What is “Shojin Ryori”?
CHEF
 
The History of Buddhism and Shojin Ryori

1 / 2

Jyokoku-ji 1-11-4 Akasaka Minato-ku Tokyo Japan | zeninthekitchen@akasaka-teran.net

  • Grey Facebook Icon